Povinné ručení Generali pojišťovny

Od 23.12.2019 je Generali sloučená s Českou pojišťovnou pod novým názvem Generali Česká pojišťovna 

Generali pojišťovna a.s. dává klientům možnost sjednat jeden ze 3 typů povinného ručení. Aktuální nabídka povinného ručení Generali je tvořena produkty Generali ZÁKLAD, se zakonnými - základními limity pojistného plnění, Generali KOMPLET s vyššími limity pojistného plnění a Generali EXKLUZIV s nejvyššími limity pojistného plnění.

Chci spočítat povinné ručení

Pojišťovna Generali a její povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu vlastníkovi vozidla, provozovateli či řidiči vozidla, tedy osobám, jež odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla.

Povinné ručení Generali - tři základní produkty:

Produkt Škody na majetku újma na zdraví
ZÁKLAD 35 mil. Kč 35 mil. Kč
KOMPLET 70 mil. Kč 70 mil. Kč
EXKLUZIV 100 mil. Kč 100 mil. Kč

Povinné ručení Generali ZÁKLAD

 • újmy způsobené na zdraví jiných osob až do výše 35 milionů Kč na každého zraněného
 • škody vzniklé na majetku poškozeného až do výše 35 milionů Kč

Povinné ručení Generali KOMPLET

 • újmy způsobené na zdraví jiných osob až do výše 70 milionů Kč na každého zraněného
 • škody vzniklé na majetku poškozeného až do výše 70 milionů Kč

Povinné ručení Generali EXKLUZIV

 • újmy způsobené na zdraví jiných osob až do výše 100 milionů Kč na každého zraněného
 • škody vzniklé na majetku poškozeného až do výše 100 milionů Kč

Pojištění pro střet se zvířetem:

 • lze jej uplatnit pouze v rámci České republiky
 • toto pojištění není možné ujednat samostatně, a zároveň je k dispozici pouze pokud má pojistník sjednané povinné ručení KOMPLET či EXKLUZIV na dobu neurčitou
 • pojištění pro střet se zvířetem lze uplatnit při fyzickém kontaktu zvířete s vozidlem na pozemní komunikaci, a následné škodě či zničení daného vozu
 • zvířetem se rozumí jak zvěř divoká, tak zvíře domácí.
 • pojistník má pevně stanovenou spoluúčast 1.000,- na každou pojistnou událost
 • výše pojištění bývá běžná cena vozu, která je limitována hodnotou pojistného plnění a to 100.000,- pro jedno pojistné období
 • pojistné události při střetu se zvířetem neovlivňují bonus ani malus

Plusy, které Vám přinese povinné ručení Generali:

 • asistenční služby mají všichni klienti zdarma v rámci všech produktů produkty s vyššími pojistnými limity obsahují řadu doplňkových pojištění již v základním pojistném
 • sleva za bezeškodní průběh v průběhu již po prvním roce 27 %. Nejvyšší možný bonus za jízdu bez nehod 55%

Doplňkové připojištění Generali

Pojišťovna Generali má v nabídce řadu připojištění, kterými můžete vylepšit svou pojistnou ochranu. Můžete si sjednat:

 • pojištění skel
 • pojištění zavazadel
 • pojištění poškození vozidla živelní událostí
 • pojištění poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • úrazové pojištění přepravovaných osob
 • Generali Top Assistance

Chci spočítat povinné ručení