Informace o hlášení škod a škodní formuláře Generali

Od 23.12.2019 je Generali sloučená s Českou pojišťovnou pod novým názvem Generali Česká pojišťovna 

Klientský servis Generali Pojišťovny a. s. je pro klienty dostupný na telefonním čísle:
844 188 188.

Škodní formuláře

  • Škodní hlášení - formulář je určen pro klienty pojišťovny Generali, kteří způsobili dopravní nehodu. Tento formulář vyplňte, podepište a neprodleně odešlete na adresu: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika
  • Oznámení poškozeného - formulář je určen pro poškozené při dopravní nehodě, kterou způsobil klient Generali. Tento formulář vyplňte, podepište a neprodleně odešlete na adresu: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika

Upozornění

Objednávka obhlídky není totéž co oznámení pojistné události a nenahrazuje jej. Velice důležité je proto pojišťovně písemně oznámit pojistnou událost co nejdříve.